# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Er zijn 13 namen in deze lijst die beginnen met de letter V.
Valeriaan
Valeriana officinalis

Valkruid
Arnica montana

Valse eenhoornwortel
Chamaelirium luteum

Varkensbrood
Cyclamen europaeum

Varkensgras
Polygonum avic.

Veldanemoon
Pulsatilla pratensis

Venkel
Foeniculum

Vingerhoedskruid
Digitalis purpurea

Virginische toverhazelaar
Hamamelis virginiana

Vitamine B12
Cyanocobalamin

Vlier (kruidvlier)
Ebulus

Voorjaarsadonis
Adonis vernalis

Vrouwenmantel
Alchemilla vulgaris