Wat is de Heelhoeve

image003Natuurgeneeskundig Gezondheidscentrum De Heelhoeve is een christelijke organisatie, die zich kenmerkt door het brede aanbod aan natuurgeneeswijzen, therapieën en de uitgebreide aandacht voor de cliënt. Daarnaast gebruiken wij moderne, medische onderzoeksmethoden.

De Heelhoeve is een gezondheidscentrum dat in alles rekening wil houden met Gods Woord en als zodanig binnen de alternatieve geneeswijzen duidelijk het kaf van het koren scheidt. Dit doet zij door registratie bij de gevestigde beroepsverenigingen en door zelf artsen en therapeuten te screenen of men belijdend christen, vakbekwaam en gemotiveerd is.

Daarnaast controleert zij ook de diverse alternatieve geneeswijzen op eventuele occulte achtergrond of leer en wetenschappelijke onderbouwing. De Heelhoeve wil zich op deze manier onderscheiden binnen de alternatieve geneeskunde, ook wel complementaire geneeskunde genoemd

Waar staan we voor

-Rekening houden met Gods Woord.
-Goede kwaliteit van diensten.
-Breed aanbod aan natuurgeneeswijzen en therapieën.
-Samenwerking met reguliere geneeskunde.
-Binnen de alternatieve geneeswijzen het kaf van het koren scheiden.
-Uitgebreide aandacht voor de cliënt.
-Preventie: voorkomen is beter dan genezen.

Onze visie

Wij willen van de Heelhoeve een uniek christelijk “alternatief” gezondheidscentrum maken waar meerdere artsen, therapeuten, diëtiste in een gebouw kunnen werken en wanneer dit gewenst is, cliënten tijdelijk ook een paar dagen kunnen verblijven voor intensieve behandeling, herstellen of aansterken in een passende omgeving.

Bedoeling is om ongeveer plaats te bieden aan 10-15 personen en dat dit te realiseren nieuwe centrum centraal gelegen is.

Verder is het wenselijk om ruimte te hebben voor het opslaan en toegankelijk maken van verzamelde en gedocumenteerde publicaties en literatuur voor een breed publiek.

Ook willen we een plaats zijn waar reguliere en alternatieve therapeuten/artsen samen werken om tussen beide geneeswijzen als het ware een brug te vormen. Zo hoopt De Heelhoeve tot een betere behandeling van de cliënt te komen.

De Heelhoeve wil ook de volgende activiteiten uitbreiden:

-Dendritische celtherapie en hyperthermie
-Het verrichten of bevorderen van (wetenschappelijk) onderzoek
-Het organiseren van cursussen voor christelijke natuurgeneeskundigen
-Trainingen
-Symposia