APS

APS therapie wordt toegepast voor klachten waarbij sprake is van pijn, energieverlies, vermoeidheid en ontstekingsreacties.

Dit speelt onder andere bij

 • burn-out;
 • spier-en gewrichtsklachten;MK1.4s_groot
 • reuma;
 • whiplash;
 • fybromyalgie;
 • ME;
 • post-viraal syndroom;
 • chronische vermoeidheids syndroom;
 • chronische pijn;
 • carpaal tunnel syndroom;
 • RSI-klachten;
 • allergieën;
 • migraine.

APS staat voor Actie Potentiaal Simulatie therapie. Hierbij wordt de natuurlijke geleiding nagebootst in de zenuwbanen. Hierdoor wordt de lichaamseigen zenuwgeleiding gestimuleerd, waardoor de bloedsomloop en de afvoer van afvalstoffen verbetert, en er stoffen worden aangemaakt die de pijn stillen en de energie opwekken.

APS-therapie in het kort
In het kort komt APS op het volgende neer. Het APS apparaat bootst de natuurlijke stroom die plaatsvindt tussen de cellen in het lichaam na middels micro-gelijkstroom. Dat zorgt ervoor dat op de te behandelen plekken natuurlijke stoffen vrijkomen die pijnstillend en veelal genezend werken. Het is een veilige therapie vanwege de lage stroomsterkte (maximaal 2 à 3 maal zoveel als de natuurlijke microstroom van de actie potentiaal). Voorzichtigheidshalve zijn er een aantal situaties waarin APS therapie niet wordt toegepast; te weten bij zwangerschap, epilepsie en het dragen van een elektronisch implantaat. Het gebruik van anti-stollingsmiddelen en bèta-blokkers dient vooraf aan een behandeling te worden aangegeven.

Het gebruik van alcohol heeft een nadelige invloed op de APS behandelingen. Bij kinderen onder de twee jaar wordt geen APS therapie gegeven.

De eerste twee weken wordt er een sessie van drie behandelingen per week gegeven. Daarna wordt, indien nodig en tot zolang het nodig is (bij langdurige, chronische klachten) verder gegaan met twee behandelingen per week.

APS therapie
APS is uniek doordat het de lichaamseigen actie potentialen nabootst. De actiepotentiaal is van groot belang voor het levende organisme. Dit geeft ook al aan dat niet alleen mensen geholpen kunnen worden met APS.

Voor alle dagelijkse (gewone) processen in ons lichaam, hebben we een commandosignaal nodig om deze processen te initiëren. Deze processen lopen uiteen van het aanmaken van ontstekingsremmers tot pijnstillers en van aanmaak van energiedragers tot neurohormonen. Al dit soort processen worden aangestuurd door de behoefte van het lichaam samen met het actie potentiaal signaal. Bij het uitblijven van een van deze twee factoren kan dit leiden tot onoverkomelijke problemen in het lichaam. Het probleem ontstaat veelal niet bij de behoefte van het lichaam maar juist aan de kant van de actie potentiaal. Er zijn verschillende redenen aan te wijzen die de actiepotentiaal negatief kunnen beïnvloeden. Twee voorname redenen zijn bijvoorbeeld een klacht in het lichaam of het ouder worden. Het is aangetoond dat mensen met een leeftijd boven de 40 een aanzienlijk verzwakt actiepotentiaal signaal hebben. Veel mensen zullen ook herkennen dat ze op jongere leeftijd veel gemakkelijker over klachten en blessures heen stapten. Door de toepassing van APS Therapie wordt dan alsnog gebruik gemaakt van het actiepotentiaal signaal.

APS heeft een positieve invloed op een scala van processen in het lichaam. Een aantal belangrijke processen zijn:- verbeterde celcommunicatie;

 • verbeterde eiwitsynthese;atp
 • verbeterde ademhaling;
 • verbeterde bloedsomloop;
 • verbeterde spijsvertering;
 • terugdringen van ontstekingen;
 • aanmaak van ATP;
 • aanzet tot regeneratie;
 • verbeterde beweging;
 • vrijmaken en afvoeren van afvalstoffen;

Werking van APS
Een behandeling met APS is een niet pijnlijke behandeling. Patiënten ervaren hooguit een lichte tinteling. In de praktijk zal meestal onder dit niveau behandeld worden en zal de patiënt niets voelen van de behandeling.

Het APS signaal zal, middels speciale kleef elektroden op bepaalde plaatsen op het lichaam, overgebracht worden zodat het signaal door de getraumatiseerde plek gevoerd wordt. Zo wordt er lokaal extra aandacht gevestigd op herstel.

Een behandeling kan bestaan uit verschillende behandelpatronen en per dag duurt een behandeling maximaal 32 minuten.

Het APS apparaat hoeft u dus niet steeds bij u te dragen, hetgeen ten goede komt aan uw vrijheid. De maximale tijdsduur van behandeling heeft te maken met het vrijmaken van afvalstoffen. APS maakt op de behandelde plaats afvalstoffen vrij en deze zullen afgevoerd moeten worden. Deze afvalstoffen verlaten ons lichaam door voornamelijk de urine. Mensen hebben dan ook voldoende urine volume nodig om deze afvalstoffen af te kunnen voeren. Het drinken van voldoende water is dan ook van groot belang. Als richtlijn wordt 1,5 liter per dag voorgeschreven. In onze huidige maatschappij wordt dat veelal vergemakkelijkt doordat water steeds gemakkelijker voorhanden is. Denk maar aan stromend water op veel plaatsen in het huis, water koelers op de werkplek enzovoorts. Het voldoende drinken van water is dan vaak ook een gewoonte wanneer men bijvoorbeeld zorgt dat er altijd een gevuld glas binnen handbereik staat.

ATP
Steeds meer onderzoeken bevestigen dat APS het herstellend vermogen van het lichaam kan versnellen of zelfs kan starten in situaties dat het lichaam dat zelf niet kan. Daarnaast genereert APS lokaal ook Adenosine Trifosfaat, ook wel afgekort met ATP(C 10H 16N 5O 13P 3). ATP is een molecuul in ons lichaam die gebruikt wordt om energie te verplaatsen door het lichaam. Energie die verkregen wordt door voeding, ademen enz. heeft geen betekenis als er geen transportmiddel is. Onderzoek van dr. Ngok Cheng heeft aangetoond dat APS het ATP gehalte in het lichaam met een factor 5 tot 8 verhoogt. Middels een hydrolyseproces in het lichaam vindt er een reactie plaats tussen water en ATP. Daarbij komt er een fosfaatgroep vrij en wordt adenosine trifosfaat omgezet in adenosine difosfaat. Bij het afstoten van die fosfaatgroep komt er een hoeveelheid energie vrij die gebruikt wordt voor dagelijkse taken.

Bekendheid
In het begin van de vorige eeuw werd er weinig tot geen aandacht geschonken aan elektrotherapie en voeding. Medici onderkennen tegenwoordig steeds meer de kracht van een evenwichtig voedingspatroon en elektrotherapie. Toch zijn niet alle medici bekend met elektrotherapie omdat dit nog niet behandeld werd in hun opleiding en soms geldt dan “onbekend is onbemind”. Tegenwoordig wordt er wel aandacht besteed aan elektrotherapie in de opleidingen en nascholingen van artsen. Steeds meer artsen maken dan ook gebruik van APS daar deze manier van behandelen mensen helpt zonder dat er bijwerkingen optreden. Het lichaam wordt aangespoord om lichaamseigen stoffen aan te maken. Twee belangrijke eigenschappen van deze lichaamseigen stoffen zijn; de best mogelijke kwaliteit en het uitblijven van bijwerkingen. APS is dan ook toepasbaar voor vele klinische en psychische aandoeningen.

Pijn en herstel
APS is een effectieve manier voor pijnbestrijding. Voornamelijk door de aanmaak van lichaamseigen pijnstillers. Deze worden afhankelijk van het behandelingsschema plaatselijk aangemaakt en kunnen zeer snel en effectief hun werk doen. Daarnaast is voor pijnbestrijding de aanmaak van ATP erg belangrijk. Doordat mensen meer energie tot hun beschikking hebben, wordt de pijn anders ervaren. Mensen hebben energie om sneller te herstellen en tevens krijgen ze meer ruimte in de beleving van de pijn.

Onderzoeken van dr. Becker hebben aangetoond dat getraumatiseerd weefsel meer weerstand biedt dan gezond weefsel. Aangezien elektrische signalen dan om de getraumatiseerde plek geleid worden, duurt herstel dan vaak ook lang. Met APS kunnen we de elektroden op de pijnplek aanbrengen en zodoende de elektrische signalen door de pijnplek leiden. Met als gevolg dat de aangedane plek vele malen sneller weer gezond is. Te behandelen klachten Het is onmogelijk alle klachten aan te geven die effectief met APS te behandelen zijn. Daar er gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid tot zelfgenezing van het lichaam zijn de mogelijkheden bijna onbeperkt. Maar om toch een indicatie te geven maken we een opsomming van klachten die heel regelmatig behandeld worden:

 • ME (chronische vermoeidheidsklachten) ;
 • MS (multiple sclerose) ;
 • reuma;
 • artritis ;
 • artrose ;
 • osteoporose ;
 • carpaal tunnel syndroom ;
 • RSI-klachten ;
 • whiplash ;
 • spondylitis ;
 • spierspanningen ;
 • fibromyalgie;
 • menstruatieklachten;
 • maag en darmklachten;
 • colititis;
 • sportblessures;
 • alle klachten van het bewegingsapparaat;
 • (lage)rugpijnen;
 • gewrichtspijnen;
 • spanningshoofdpijnen;
 • jicht;
 • dystrofie;
 • achillespees en andere peesontstekingen;
 • gordelroos;
 • tennisarm;
 • en vele andere klachten.

Sportblessures
In geval van sportblessures is het mogelijk om na enkele minuten behandeling een uitval van enkele weken te voorkomen. Een sporter is vaak in goede conditie en dit is gunstig bij behandeling met APS. APS is in de sportwereld dan ook een belangrijk apparaat die de mogelijkheden voor de sporter kan vergroten. Op een gezonde manier worden de eventuele blessures behandeld. Maar ook als preventieve behandeling wordt het lichaam fysiek op peil gehouden met de APS behandeling. Zo kan het lichaam als voorbereiding bij de warming-up of cooling-down gebruikt worden. Dit om de kans op blessures te verkleinen.

Contra-indicaties
Hoewel APS bijna altijd ingezet kan worden, gelden er wel enkele contra-indicaties waar rekening mee gehouden wordt. Deze contra-indicaties gelden als volgt:

 • Elektrische implantaten (in overleg met behandelend arts);
 • Epilepsie;
 • Kanker;
 • Kinderen onder de 2 jaar;
 • Zwangerschap;
 • Recentelijk hersen- of hartinfarct of acute trombose (minder dan 3 maanden).

APS in vergelijking tot andere elektrotherapieën
In tegenstelling tot de meeste andere elektrotherapieën maakt APS gebruik van het gelijkstroom principe. De lichaamseigen actiepotentiaal is ook van het gelijkstroom type en APS onderscheidt zich door het nabootsen van dit signaal.

Een ander groot voordeel van APS is dat het eenvoudig in gebruik is. Andere vormen van elektrotherapieën zijn vaak ingewikkeld en dienen per lichaam ingesteld en ingeregeld te worden. APS echter is van dien aard dat het niet aangepast hoeft te worden. Tevens behoeft iemand niet persé hoog opgeleid te zijn om zichzelf te behandelen met APS.

APS is comfortabel in gebruik en een behandeling duurt hooguit 32 minuten per dag. Andere therapieën dienen vaak de gehele dag aangewend te worden. Het APS apparaat is uniek qua kostprijs. Daar waar vergelijkbare apparatuur in de medische wereld onbetaalbaar is is met het APS apparaat speciaal gedacht aan de eindgebruiker, de patiënt. Zodat het APS apparaat ook voor deze mensen bereikbaar is.

TENS, wat veelal gebruikt wordt om een pijnprikkel te onderdrukken heeft geen enkel bewezen effect op herstel. TENS heeft zelfs een remmend effect op de bio-processen die juist van belang zijn voor herstel.

De meeste electrotherapieën kunnen pijnlijk zijn waar APS pijnloos is.