Pastorale begeleiding

Algemeen
De Heelhoeve werkt vanuit een christelijke identiteit en wil naast de bestaande reguliere hulpverlening, aan hen die dat nodig hebben aanvullend pastorale hulp bieden. De hulp die geboden wordt is toegankelijk voor iedereen.

De Heelhoeve wil zijn specifieke plaats als natuurgeneeskundig gezondheidscentrum behouden en verder uitbreiden om vanuit een pastorale invalshoek deskundige pastorale (therapeutische) hulp te bieden, waarbij de cliënt onder begeleiding van de pastoraal therapeut werkt aan een voor hem/haar op maat gesneden programma.

Veel emotionele problemen hebben vaak een geestelijke oorzaak, waarbij de bestaande reguliere hulp wel verlichting kan bieden, maar vaak geen oplossingen. Pastorale hulp is binnen de hulpverlening vooral van belang bij problematiek, waar mensen moeite hebben met (het voldoen aan) innerlijke normen en waarden.

De Heelhoeve wil naast de mensen gaan staan en samen proberen problemen op te lossen aan de hand van de Bijbel. Zo wordt er samen gewerkt aan problemen, die voort kunnen komen o.a. uit de opvoeding, relatieproblemen, eenzaamheid, identiteitsproblemen, rouwverwerking, depressieve klachten en traumaverwerking, specifieke eetverslavingsproblematiek.

Om bovenstaande problemen te verwerken wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van begeleiding in de vorm van meerdere pastorale gesprekken. Verder wordt er begeleiding c.q. advies gegeven o.a. bij zinsgevingsvragen, communicatieproblematiek, hanteren Bijbelse normen en waarden in dagelijks leven, (her)inrichting van het leven gericht op zelfstandigheid.

Tijdelijke opname
Dit is op dit moment nog niet mogelijk bij De Heelhoeve en als zodanig wordt doorverwezen naar bijvoorbeeld Saron te Beuningen of De Herberg te Oosterbeek. De Heelhoeve streeft er naar om in 2010 een kleinschalige herstellingsoord te zijn waar 4-6 personen een plek vinden om zo tot rust, bezinning en herstel te komen.

Dit kan zijn dat een korte periode overbrugd moet worden, bijvoorbeeld om geestelijk en/of lichamelijk te herstellen, bijvoorbeeld bij een ernstige ziekte; na een operatie; om aan te sterken; om behoefte aan rust om een ingrijpende gebeurtenis te verwerken